Alle sportclubs uit de gemeente Wijk bij Duurstede worden op dinsdag 24 april uitgenodigd voor een sportcafé. Het sportcafé wordt georganiseerd door Jorike Olde Loohuis (beleidsadviseur sport en gezonde leefstijl gemeente Wijk bij Duurstede) en buurtsportcoach Tobias Wijnmaalen (Wijksport). Er is een interessant programma met verschillende sprekers voor bestuurders en trainers samengesteld. Jorike en Tobias willen hen graag informeren en inspireren, maar ook concrete handvatten bieden waarmee zij aan de slag kunnen. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om te netwerken met andere sportaanbieders.

 

Programma

19.00 – 19.15u                  Inloop

19.15 – 19.45u                  Informatie Sjors Sportief

19.45 – 20.45u                  Workshopronde 1

20.45 – 21.00u                  Pauze

21.00 – 22.00u                  Workshopronde 2

22.00                                 Borrel

 

Inhoud workshops

Er zal plenair uitleg gegeven worden over het sportstimuleringsproject voor de jeugd ‘Sjors Sportief’ dat vanaf september binnen de gemeente gaat draaien en waar voor u als sportaanbieder mooie kansen liggen. Daarna volgen er twee workshoprondes met per ronde twee sessies. U volgt dus een workshop vanuit het Mulier Instituut en vanuit Positief leiden/NOC*NSF.

 

 Sjors Sportief door Gijs van der Lee & met een introductie van Tobias Wijnmaalen

Gijs van der Lee is eigenaar van het project Sjors Sportief & Sjors Creatief. Een sport- en cultuurkennismakingsprogramma om basisschoolleerlingen op een leuke manier in aanraking te laten komen met sport en cultuur. Gijs bedacht het concept 8 jaar geleden voor de gemeente Oss en inmiddels draait het programma in ruim 90 gemeentes; dit zonder acquisitie te doen! Hij gaat wat dieper in op de cijfers, de successen in andere gemeentes en geeft een kijkje achter de schermen van de websites. Ook bespreekt Gijs waarom je hier als vereniging/cultuuraanbieder zeker aan mee moet doen!

 

Open club en sport binnen het sociaal domein door het Mulier Instituut (Agnes Elling)

Agnes Elling (PhD) is senior onderzoeker bij het Mulier Instituut dat onder meer voor landelijke en lokale overheden onderzoek verricht binnen de driehoek sport, beleid en samenleving.

In haar workshop zal Elling ingaan op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op sportbeleid, sportdeelname en sportorganisaties. Lokale overheden doen een toenemend beroep op sportverenigingen en andere sportaanbieders om bij te dragen aan preventie en oplossing van maatschappelijke problemen, zoals m.b.t gezondheid (overgewicht) en het sociaal domein (jeugdzorg, participatie/integratie ‘kwetsbare groepen). Sportverenigingen vervullen bij uitstek een belangrijke maatschappelijke betekenis, maar hebben vaak tevens te kampen met ledenverlies en/of een tekort aan vrijwilligers en toenemende regelgeving.

In hoeverre moeten, kunnen en willen sportverenigingen en andere sportaanbieders hun maatschappelijke betekenis verbreden door meer/andere doelgroepen te bereiken en samen te werken met sociale partners? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Wat zijn voorwaarden voor succesvolle samenwerking en wat is de rol van de gemeente hierin?

 

Ledenwerving, behoud en de Veilige sportvereniging door Positief leiden/NOC*NSF (Hikmet Weeling)

Hikmet Weeling (1982) heeft een achtergrond in de sportpsychologie, is alumni van Johan Cruyff en heeft een aantal sportondernemingen opgericht. Hij houdt zich bezig met het pedagogisch ontwikkelen van sportkader, kent al zijn eigen trainers nog bij naam en gelooft dat sport een middel is om persoonlijke ontwikkeling centraal te zetten. Vader van 3 jongens en sportgenieter pur sang. Hikmet verzorgt een inspiratiesessie ‘Ken en erken de vrijwilliger’. In deze inspiratiesessie geeft hij concrete handvatten en inzichten over vrijwilligers binnen jouw vereniging.

Het vinden van vrijwilligers is al een hele taak, zo ook het binden. Hoe hou je ze vast, hoe speel je in op de loyaliteit en emoties van de vrijwilligers. Ons verenigingsleven draait op en om vrijwilligers en omdat we nu eenmaal niet blikjes vol in de kast hebben liggen is het zaak om vrijwilligers te kennen én te erkennen!

 

Aanmelden

We willen graag weten hoeveel personen er komen, dus graag aanmelden  via onderstaande link:
https://www.survio.com/survey/d/sportcafe2018

 

Vragen

Voor vragen kunt contact opnemen met Tobias Wijnmaalen (tobias.wijnmaalen@stichtingwijksport.nl, 06-17413517) of Jorike Olde Loohuis (j.oldeloohuis@wijkbijduurstede.nl, 0343-595605).

 

Met vriendelijke groet,

 

Jorike Olde Loohuis

Beleidsadviseur sport en gezonde leefstijl (gemeente Wijk bij Duurstede)

&

Tobias Wijnmaalen

Buurtsportcoach & Coördinator Gezond Gewicht (Wijksport)